Det går att göra fina, precisa hål i dator chassiet även om man inte har ett hålbor!

Med sticksågsmetoden kan man borra 3 hål, såga 5 minuter och slipa hela vägen runt hålet.

Plåten som där skal borras hål i spändas fast, ett skyddande papper fästas med maskeringstape
på framsidan efter hålet är uppmät och uppritat.
Ett hål borras exakt i cirkelns mittpunkt. Två hål borras i periferin så att sågklingan kan stickas igenom där man skal börja såga.

 

En skruv fästes i cirkelns mittpunkt. Skruven är förstärkt med stora planbrickor på båda sidor för att inte man ska dra den sned i själva plåten Ett snöra sticks genom hålet i sågfoten och knytas ihop så att längden från skruv till sågbladet är lika med radien. Det är en bra ide att tänja och dra i snöret innan man börjar såga!