Den utsågade plåtbiten.

 Hålet behövde bara filas lite där sågningen slutade,
samt lite i kanten hela vägen runt hålet.

Gallren är  bil-högtalargaller från Biltema