Pulse width modulation (PWM) är en kraftfull teknik för att styra exempelvis fläktar i en dator.

Jag kör med 3 X Nexus D12SL-12PWM / 500-2000 rpm (Noise Level : 15,5 dB ~ 26,9 dB, Airflow up to 76 CFM)
i push-pull på en H70 samt 1 på den gl. Asetek radiator.

Bemärk:
PWM-fläkter som styrs genom CPU-fläktuttaget ansluten med Akasa PWM-splitter vilket gör att de automatiskt går långsamt vid låg load; ca. 900-1000 rpm, och ökar själva upp till ca 1900 rpm vid full load.

Tempsensorn i CPUen styr genom en PWM-krets hastigheten på fläktarna genom att slå på/av, slå på/av (modulera) 12 volts spänningen i CPU-fläktuttaget på MBet.
Man får således en mycket exakt fläkthastighet beroende på CPU-temperaturen!

 

Personligt förstår jag inte att så många kör med fläktkontroller på sina vattenkylda CPUer när det redan finns en processor-temperatur-styrd fläktkontroller inbyggd i MBet!

På Rampage III Extreme finns i övrigt många inställningsmöjligheter för PWM i BIOS.